Jedną z naszych usług jest konserwacja dźwigów. Polega na weryfikacji stanu technicznego wind oraz stopnia zużycia poszczególnych części. Po zakończeniu konserwacji dodawany jest wpis do dziennika przeglądów dźwigu, znajdującego się w maszynowni.

Okresowe przeglądy urządzeń

Dźwigi np. windy osobowe znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej poddawane są częstej eksploatacji. W trakcie użytkowania urządzeń, których konstrukcja jest złożona z wielu elementów, dochodzi do zużycia poszczególnych części, skutkiem czego jest konieczność wymiany niesprawnych komponentów.

Konserwacja dźwigów przeprowadzana jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii wind. W ramach konserwacji urządzeń dokonywany jest przegląd m.in. zespołu napędowego, kabiny, maszynowni, ogranicznika prędkości, instalacji elektrycznej, szybu dźwigu. Po wykonaniu przeglądu i kontroli pracy wind specjalista przeprowadza właściwe działania konserwacyjne oraz przechodzi do wymiany zużytych części.

Profesjonalna konserwacja wind różnych producentów

Serwis i modernizacja urządzeń dźwigowych wymaga przeprowadzenia prac zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją producenta. Korzystając z usług naszej firmy, zyskują Państwo gwarancję prawidłowości konserwacji, wykonanej przez wykwalifikowany zespół pracowników. Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym, specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym sprawną konserwację wind.

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu konserwacji urządzeń różnych producentów.

Usługi realizowane przez konserwatorów posiadających niezbędne uprawnienia

Konserwacja wind prowadzona jest przez konserwatorów, którzy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia. Regularne prace konserwacyjne nie tylko zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, ale także przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka powstania dużej awarii dźwigu, dzięki wymianie w odpowiednim momencie zużytej części. Dźwigi utrzymywane są w najlepszym stanie, przez możliwie najdłuższy czas.

Konserwacja dźwigów to zapewnienie sprawnego działania wind oraz bezpieczeństwa użytkownikom. Prowadzimy także pogotowie dźwigowe, aby w nagłych sytuacjach natychmiast podjąć prace w celu przywrócenia prawidłowego działania wind.

Skontaktuj się z nami